№1 колоток с ответами

«Астана медицина университеті» АҚ

Жалпы және биологиялық химия кафедрасы

«Жалпы медицина» факультеті

Коллоквиум тақырыбы «Ақуыздар, ферменттер»

1. Ақуыз молекуласының мономері//

гидроксиқышқылы//

-D-аминқышқылы//

-D- аминқышқылы //

-L- аминқышқылы //

+-L- аминқышқылы

***

2. Моноаминомонокарбон қышқылдар//

+лейцин, валин, цистеин, аланин//

лизин, глутаминовая кислота//

аспарагиновая кислота, оксипролин//

цитруллин, аргинин//

лизин, пролин, орнитин

***

3. Ақуыз молекуласындағы аминқышқылдарының қатаң сақталатын құрылымы//

+біріншілік//

екіншілік//

үшіншілік//

төртіншілік//

глобула тәріздес

***

4. Ақуыздардың біріншілік құрылысын түзетін байланыс//

+пептидтік//

сутектік//

гидрофобты//

күрделіэфирлі//

иондық

***

5. Ақуыздың құрамында кездеспейтін аминқышқылы://

Метионин//

глутамин

лизин//

пролин//

+-аланин

***

6.Моноаминдикарбон қышқылы://

Фенилаланин//

+Глутамат//

Лизин//

Пролин//

Метионин

***

7.Ароматты аминқышқылы://

+Фенилаланин//

Глутамат//

Лизин//

Пролин//

Метионин

***

8.Иминқышқылы://

Фенилаланин//

Глутамат//

Лизин//

+Пролин//

метионин

***

9.Пептидтік байланысқа сапалық реакция//

нингидриндік//

Адамкевич//

+биурет//

ксантопротеиндік//

Миллон

***

10.Құрамында күкірт атомы бар аминқышқылы//

фенилаланин//

глутамат//

лизин//

пролин//

+метионин

***

11. Алмаспайтын аминқышқылы//

+Фенилаланин//

Глутамат//

Аланин//

Пролин//

Аспартат

***

12.Диаминмонокарбонқышқылы//

Фенилаланин//

Глутамат//

Лизин//

+Пролин//

метионин

***

13.Гетероциклді аминқышқылы//

Фенилаланин//

Глутамат//

+Триптофан//

Пролин//

метионин

***

14.Пептидтік байланыс//

-CH2–CH2-//

-CH2–CO-//

-CH2–NH-//

+NH—СО//

-CH–SH-

***

15.Аланин, валин, глицин мен пролиннен түзілетінтетрапептидтің аталуы//

тирозил-пролил-аланил-валин//

валил-тирозил-аланил-пролин//

+аланил-валил-глицил-пролин//

пролил-валил-аланил-тирозин//

аланин-валин-пролин-тирозин

***

16. Ақуыздың біріншілік құрылымының анықтамасы//

сутектік байланыспен біріккен полипептидтіктізбек//

фибрилді ақуыз//

олигомерлі ақуыздағы протомерлердің бірігу тәсілі//

+пептидтік байланыс арқылы белгілі бір тәртіппен біріккен аминқышқылдар тізбегі//

радикалдары коваленттік байланыспен байланысқан полипептидтіктізбек

***

17. Ақуыздың құндылығын анықтайтын қосылыстар//

+Барлық алмаспайтын аминқышқылдар//

Иминқышқылдар//

Лизин және пролин//

Алмасатын аминқышқылдар//

Гетероциклді аминқышқылдар

***

18. Алмаспайтын аминқышқылдар//

құрамында күкірт атомы бар//

организмде синтезделеді//

+организмде синтезделмейді//

құрамында гетероциклді қосылыс бар//

құрамында карбон қышқылдары бар

***

19. Метилдену реакциясына қатысатын аминқышқылы//

Аланин//

Валин//

Треонин//

+Метионин//

Изолейцин

***

20. Ақуыз молекуласындағы азоттың мөлшері:

21%//

+16%//

14%//

70%//

18%

***

21.Аминқышқылы емес//

Валин//

Лейцин//

Лизин//

+Холин//

Аланин

***

22. Ерітіндіде белоктардың барлық түрі анықталатын сапалық реакция//

+Биурет//

Ксантопротеинді//

Нингидринді//

Фенилтиоизоцианатпен//

Фоль

***

23.С-соңында иминқышқылы бар пептид//

цис-вал-про-три//

+лей-мет-глу-про//

асн-вал-гис-фен//

тре-ала-арг-глн//

цис-лиз-тир-гли

***

24. N-соңында диаминомонокарбон қышқылы бар пептид//

тре-ала-лиз-про//

+лиз-сер-гис-глн//

асн-вал-иле-арг//

глу-лей-тре-три//

фен-мет-гли-лиз

***

25. Ерітіндіде аминқышқылдарының сандық мөлшерін анықтайтын реакция//

Биурет//

+Нингидринді//

Фоль//

Ксантопротеинді//

Сакагучи

***

26. Организмде РР витамині синтезделетін аминқышқылы//

фенилаланин//

+триптофан//

лизин//

пролин//

метионин

***

27.Моноаминдикарбон қышқылы//

глутамин, глицин//

аспарагин, лейцин//

+аспартат, глутамат//

валин, цистеин//

лизин, треонин

***

28.Фенилтиоизоцианаттықолданады//

Ақуыздағы аминқышқылдарының мөлшерін анықтауға//

Циклді аминқышқылдарды анықтауға//

Аминқышқылының С-соңын анықтауға//

Ерітіндідегі ақуыздардың мөлшерін анықтауға//

+Аминқышқылдарының N-соңын анықтауғаСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Посмотреть все