доклад для теплоснабжения

Доклад

В даному курсовому проекті була розглянута система теплопостачання для групи житлових та промислових будівель у місті …………..

Була розроблена закрита система теплопостачання з підземною прокладкою трубопроводів у прохідних каналах зі збірного залізобетону (не прохідних каналах).

Були виконані розрахунок витрат теплоти на опалення, вентиляцію та ГВП. Сумарні витрати теплоти склали …….. МДж/кг. На основі цих розрахунків було побудовано річний графік теплового споживання. На графіку теплового споживання можна побачити залежність витрат теплоти від температури зовнішнього повітря.

Також було проведено гідравлічний розрахунок, який складається з попереднього та перевірочного. Попередньо на генплані з’єднуємо абонентів та джерело теплоти магістральним теплопроводом та відгалуженнями. Потім розбиваємо трасу на ділянки та підраховуємо витрати теплоносія на кожній з них. В результаті попереднього розрахунку були підібрані діаметри трубопроводів. Максимальний діаметр за ГОСТОм ……..мм, мінімальний — ………мм. В результаті перевірочного розрахунку були визначені сумарне падіння тиску та втрати напору на кожній ділянці теплової мережі. На основі гідравлічного розрахунку будуємо п’єзометричний графік для магістралі.

Також було виконано розрахунок теплової ізоляції для трубопроводу, в результаті якого визначили товщини ізоляції при заданій температурі поверхні трубопроводу.

Перелік питань до захисту курсового проекту

Мета виконання курсового проекту.

З яких розділів складається курсовий проект?

Мета визначення теплового навантаження на опалення, вентиляцію та ГВП.

Хто є споживачами теплового навантаження?

Від чого залежить теплове навантаження на опалення, вентиляцію та ГВП для промислових підприємств?

Від чого залежить теплове навантаження на опалення, вентиляцію та ГВП для житлових будівель?

Мета побудови річного графік теплового навантаження.

Які вихідні дання потрібні для побудови річного графіка теплового навантаження?

Мета гідравлічного розрахунку.

Складові частини гідравлічного розрахунку.

Послідовність виконання гідравлічного розрахунку.

Мета побудови п’єзометричного графіка.

Вихідні данні для побудови п’єзометричного графіка.

Мета теплового розрахунку теплової ізоляції.

Назвіть теплоізоляційний матеріал.

Назвіть вашу систему теплопостачання.

Назвіть спосіб прокладання трубопроводів.

Назвіть причини з яких ви обрали дану систему теплопостачання та спосіб прокладки трубопроводів.

Назвіть що накреслено на фА1, призначення кожної схеми чи графіка.